Instrukcja: Wskaż punkt na mapie, aby poznać jego współrzędne geograficzne lub rozpocząć pomiar odległości.